Adatvédelem

Frissítve 2021. 11. 05.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2021. november 3.

A tartsvelunk.hu weboldal üzemeltetője,

Szerencsejáték Zrt., a továbbiakban: „Adatkezelő

az érintetteket jelen Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül megvalósuló adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Adatkezelő adatai:

Szerencsejáték Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-041628

Adószám: 10580204-2-44

Székhely: 1015 Budapest, I. Csalogány u. 30-32.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu

Levelezési cím: 1015 Budapest, I. Csalogány u. 30-32.

 

Adatfeldolgozó adatai:

TRENDENCY ONLINE Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-047275

Adószám: 23745269-2-43

Székhely: 1092 Budapest, Knézits utca 12. fszt. 3.

E-mail cím: info@trendency.hu

Levelezési cím: 1092 Budapest, Knézits utca 12. fszt. 3.

 

Adatfeldolgozói tevékenység: a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatos szerverhostinggal összefüggő feladatok ellátása.

 • Adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók

Adatkezelés célja: A weboldal megfelelő működésének biztosítása, weboldal látogatottságának, a weboldal felhasználók általi használatával kapcsolatos egyes statisztikai jellegű információgyűjtés

Adatkezelés jogalapja:

 • Feltétlenül Szükséges Cookie: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti érintetti jogos érdek
 • Analítika, Teljesítmény-Monitoring: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja) szerinti érintetti hozzájárulás, melyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, adhat meg.

Adatkezelés időtartama: A cookie szabályzat táblázatában meghatározott ideig

Adatkezelésben részt vevő adatfeldolgozó: Google Tag Manager szolgáltatás működtetésével kapcsolatosan az adatokkal összefüggésben adatfeldolgozóként adott esetben a Google Inc. kapcsolódó vállalata eljárhat. Adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatás:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

 1. a) tájékoztatáshoz való jog;
 2. b) hozzáférési jog;
 3. c) helyesbítéshez való jog;
 4. d) törléshez való jog;
 5. e) az adatkezelés korlátozásához való jog;
 6. f) adathordozhatósághoz való jog;
 7. g) tiltakozáshoz való jog.

Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatja.

A hozzáférési jog alapján tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz hozzáférhet, illetve tájékoztatást kaphat az adatkezelés biztonsági feltételeiről is.

 

A helyesbítéshez való jog szerint kérésére késedelem nélkül javítjuk pontatlan személyes adatait, valamint hiányos adatait kiegészítjük.

Törléshez való jog alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait az alábbi esetekben:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy más módon

kezeljük;

 1. b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és más jogalap nincs az adatok kezelésére;
 2. c) ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 3. d) jogszabály szerint a személyes adatokat törölnünk kell.

A személyes adatot nem törölhetjük, amennyiben az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Kérésre a személyes adatok felhasználását az adatkezelés korlátozásához való jog alapján korlátozzuk, ekkor a személyes adatokat csak meghatározott körben használjuk fel. Az adathordozhatósághoz való jog alapján, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban elküldjük Önnek, illetve ezeket az adatokat kérésére közvetlenül továbbítjuk egy másik adatkezelő részére.

Amennyiben válaszunkkal vagy intézkedésünkkel a megkeresésével összefüggésben nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

Amikor egy weboldalt látogat meg, a weboldal információkat tárolhat el böngészőjében, vagy nyerhet ki onnan sütinek (cookie) nevezett adatcsomagok formájában. A mi weboldalunkon is cookie-kat, vagy hasonló technológiai megoldásokat alkalmazunk.

E tájékoztatót annak érdekében hoztuk létre, hogy a cookie-k felhasználó eszközére, az Ön eszközére való telepítéséhez szükséges hozzájárulásának megadásához minden információt rendelkezésére bocsátsunk.

A cookie-k által kezelt információk vonatkozhatnak Önre, a böngészési preferenciáira vagy a böngészőjének típusára és az esetek túlnyomó részében arra használják, hogy a weboldal kívánt működését biztosítsák, javítsák a böngészési élményt vagy személyre szabott ajánlatokat kínáljanak a látogatók számára. Az Ön azonosítása ezen információk alapján általában nem lehetséges, csupán személyre szabott böngészési élményt nyújtanak.

Milyen cookie kategóriákat különböztethetünk meg?

Feltétlenül Szükséges (Absolutely Necessary) Cookie Kategória

Ezek a cookie-k a weboldal működését biztosítják és nem kapcsolhatók ki. Többségében csak olyan esetben lépnek működésbe, ha Ön valamilyen interaktív funkciót használ a weboldalon, például beállítja adatvédelmi preferenciáit.

Beállíthatja böngészőjét, hogy figyelmeztesse Önt vagy blokkolja ezeket a cookie-kat, de ez esetben a weboldal működésképtelenné válhat. Ezek a sütik nem tárolnak az Ön azonosítására használható adatokat.

Analítikai, Teljesítmény-Monitoring Cookie Kategória

Az elemzési cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy mérjük a portál forgalmát és annak forrásait, hogy javíthassuk a teljesítményét. Segítenek nekünk a legnépszerűbb és legkevésbé népszerű oldalak azonosításában, segítségükkel láthatjuk továbbá, hogy milyen sorrendben tekintik meg őket látogatóink.

Weboldalunkon Google Tag Manager technikai megoldás révén statisztikai információkat, illetve látogatottsági adatokat ismerhetünk meg a Weboldal használatával összefüggésben.

 

cookie típusa/célja cookie neve érvényességi ideje további információk szolgáltató

localstorage

nagykaracsony_cookie_accepted korlátlan Adatvédelmi pop-up megjelenítésére vonatkozó süti saját cookie

localstorage

nagykaracsony_animation korlátlan Animáció kikapcsolására vonatkozó süti saját cookie
Statisztikai cookie _ga_GMPLHP40EH 2 év A felhasználói munkamenet azonosítása statisztikai célokhoz. saját cookie
Statisztikai cookie _ga 2 év A felhasználói munkamenet azonosítása statisztikai célokhoz. saját cookie