Rosner Imre fényképe

„Célunk, hogy minél többen megértsék, milyen előnyöket jelent a befogadó társadalmi és munkahelyi környezet”

A Szerencsejáték Zrt. mindig azt vallotta, hogy a megváltozott munkaképességű és a fogyatékossággal élő személyek munkahelyi integrációja, befogadása nem csupán a befogadottak számára, hanem a nyitott, befogadó vállalat számára is fontos. Komoly előnyöket teremt, ha egy vállalat belső kommunikációs,- és munka kultúrája, a működési elvei, valamint a HR és fejlesztési politikája a befogadásra, a tanulási folyamatra épül. A szemléletformálásra való hajlandóság és képesség az üzleti élet leghatékonyabb értéke lett mára. Interjú Rosner Imrével, a Szerencsejáték Zrt. karitatív osztályának vezetőjével.

Mikor indult Szerencsejáték Zrt-nél a fogyatékossággal élők munkaerőpiaci integrációja, ebben jelenleg hány főt foglalkoztat a társaság és milyen pozícióban?

A karitatív sorsjegy értékesítő hálózat 18 éves múltra tekint vissza. Szerencsejáték Rt. zászlóshajó szerepet vállalt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása területén, amelynek első lépéseként 2003-ban a vállalat létrehozta Karitatív Hálózatát. A nyílt piaci foglalkoztatás 180 fős sorsjegy értékesítői keretében jelenleg 160 sorsjegy árus dolgozik. A létszámot folyamatosan bővítjük a 180 fős állomány eléréséig.  Jelenleg mozgáskorlátozott és siket illetve nagyothalló munkatársat foglalkoztatunk az ország közel 70 városában működő hálózatban.

Mi a társadalom/érintettek visszajelzése ezzel kapcsolatban?

A foglalkoztatás sikerének egyik legfontosabb mutatója a dolgozók munkahely megtartó képességének alakulása. A Szerencsejáték Zrt.-nél nagyon ritka a munkaviszony megszüntetése dolgozói kezdeményezés alapján.  A társadalmi befogadást jól minősíti, hogy munkatársaink üzleti eredményessége évről-évre javul. Vásárlóink, illetve a játékosok a Karitatív Hálózat értékesítő helyein már több mint egy évtizede törzsvásárlók.

Eddig 5 alkalommal nyertük el a Fogyatékosság-Barát Munkahely címet, valamint ennek átfogóbb Champion 2010-2019 címét is.  Itt egy szakmai testület díjazza azokat a szervezeteket, vállalatokat, akik 2 éves megváltozott munkaképességű munkavállalóik foglalkoztatását támogató programjaikat megvalósították. Fontos szakmai elismerés Társaságunknak, hogy munkatársaim rendszeres előadói a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának tapasztalatairól szóló szakmai rendezvényeknek.

Miért tartja a Társaság kiemelten fontosnak az ügyet?

A Szerencsejáték Zrt. a karitatív hálózat kialakításával a fogyatékossággal élő személyek mellett olyan embereknek kívánt munkalehetőséget biztosítani, akik egészségügyi problémáik miatt évek óta nem találtak munkát, és emiatt korábbi sikeres életükben kedvezőtlen változás állt be. 2014-ben a mozgáskorlátozott és az egészségkárosodott személyek mellett hallássérültek foglalkoztatását is megkezdtük, miután a felvételi eljárásunkat a SINOSZ szakmai együttműködésével akadálymentessé tettük. Jelenleg 3 nagyothalló és 10 siket munkatársat foglalkoztatunk a hálózatban.

Emellett a hálózat létrehozását a Szerencsejáték Zrt. olyan társadalmi célú küldetésnek tekinti, ami példát mutathat más vállalatok számára a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyíltpiaci foglalkoztatási kereteinek szakszerű kialakításában és sikeres munkahely megtartó programok elindításában, fenntartásában, összhangban az Európai Unió és az EL (European Lotteries) foglalkoztatáspolitikai céljaival.

A foglalkoztatási program lehetőséget adott arra is, hogy a Társaságunk a fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadását is támogassa, szemléletformáló programok elindításával. Ilyen program „A játék összeköt!”  elnevezésű játszótér építési programunk, és a résztvevők körében a fogyatékossággal élőkkel szembeni attitűd pozitív változást elérő „Adj egy ötöst!” iskolai verseny.

Hogyan látja a Szerencsejáték Zrt. jövőjét ezzel kapcsolatban, milyen irányban fejlesztene?

Továbbra is kezdeményezői leszünk a fogyatékossággal élő emberek társadalmi és munkahelyi befogadását támogató szemléletformáló programoknak. Célunk, hogy minél többen megértsék, milyen előnyöket jelent a befogadó társadalmi és munkahelyi környezet fogyatékosággal élő személyeknek és a befogadóknak.  Ez segíthet mindenkinek abban, hogy saját környezetében maga is aktív kezdeményezője és részese legyen a befogadást támogató programoknak.

Az infokommunikációs szempontból akadálymentes értékesítési pont kialakítása lehetővé teszi, hogy középtávon már tervezhessünk vak és gyengénlátó személyek foglalkoztatásával kereskedelmi tevékenységünkben.  E törekvésünkben iparági partnerünk és támogatónk az ONCE spanyol szerencsejáték szervező vállalat, ahol közel 8000 vak és gyengénlátó személy értékesít többek között sorsjegyeket. Fontos feladat, hogy a már 18 éve működő országos értékesítési hálózat brand-et kapjon. Folytatni kívánjuk a sorjegyek értékesítéséből támogatott, „A játék összeköt!”  elnevezésű játszótér építési programunkat, ahol a játszóterek nagy száma miatt (2022-ben már több mint 20 lesz) bővíteni kell a felhasználást támogató információ áramlást és a lehetőség nyílhat a játékfejlesztés támogatására is.

Az „Adj egy ötöst!” iskolai verseny első három évének rendkívüli eredményeire figyelemmel újra kell gondolni a pályázaton alapuló program kereteit, figyelve spanyol partnerünk, az ONCE e téren szerzett tapasztalataira is.  Foglakoztatási gyakorlatunk sikereit a hazai foglalkoztatást támogató fórumokon, szervezetekben továbbra is meg kívánjuk osztani.

Továbbra is széles körű szakmai hálózatra kívánunk támaszkodni programjaink megvalósítása során, beleértve ebbe a körbe a felsőoktatást, a fogyatékosságügyi civil és szakmai szervezeteket egyaránt.

Lát-e előrelépést a nyíltpiaci foglalkoztatásban, milyen hatása van annak, ha egy ilyen nagy állami cég ezt zászlójára tűzi?

A karitatív célú sorsjegy értékesítő hálózatot a Szerencsejáték Zrt. 18 évvel ezelőtt többek között az EU törekvéseinek a támogatójaként alakította ki. Ennek legfontosabb célja az volt, hogy a következő évtizedekben a megváltozott munkaképességű és a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási rátája elérje az úgynevezett „tipikus fejlődésű személyek” foglalkoztatási szintjét a nyílt munkaerő piacon. Az eredmények azt mutatják a hazai nyíltpiaci foglalkoztatási szint közel 30% ponttal javult az elmúlt két évtized alatt és már közel az 50%-ot is eléri. Ebben nagy szerepet játszott a jó vállalati gyakorlatok átadása és a szemléletformáló programok, kampányok megvalósítása.

A Szerencsejáték Zrt, mint a hazai nyíltpiaci foglalkoztatás egyik zászlóshajója (a foglalkoztatottak közel 10% megváltozott munkaképességű személy) külső kommunikációjában már 18 éve hangoztatja: a megváltozott munkaképességű és a fogyatékossággal élő személyek munkahelyi integrációja, befogadása minden érintett számára üzleti és humánpolitikai előnyökkel jár. Nehéz számszerűsíteni ennek hatását, de a közvélemény kutatásainkból, és „A játék összeköt!”  elnevezésű játszótér építési programunkat támogató értékesítési sikereinkből tudjuk, hogy játékosaink ismerik, elfogadják és támogatják befogadó programjainkat.

„A konduktív nevelés egy szemlélet, egy életforma”

Központi idegrendszeri sérülés miatt mozgássérültté vált gyerekek ezreinek nyújtottak segítséget az elmúlt évtizedekben, az itt képzett konduktorok pedig országszerte, sőt világszerte teszik ugyanezt. A Pető Intézet már számos néven működött, de fogalommá ebben a formában vált. Mit jelent a Pető-módszer és milyen esetekben jelenthet segítséget?

Elolvasom

„Missziónk a munkaképesség fejlesztése”

Történetük több mint 30 évvel ezelőtt indult, ma már lakóotthont működtetnek, foglalkoznak támogatott lakhatással, nappali ellátójukban pedig fejlesztő műhelyekkel is segítik az intellektuális képességzavarral élő felnőtteket. A Fogd a Kezem Alapítvány legfontosabb célja, hogy gondozottjainak megadja a részben önálló életvitel megteremtésének lehetőségét.

Elolvasom