Rosner Imre fényképe

„Célunk, hogy minél többen megértsék, milyen előnyöket jelent a befogadó társadalmi és munkahelyi környezet”

A Szerencsejáték Zrt. mindig azt vallotta, hogy a megváltozott munkaképességű és a fogyatékossággal élő személyek munkahelyi integrációja, befogadása nem csupán a befogadottak számára, hanem a nyitott, befogadó vállalat számára is fontos. Komoly előnyöket teremt, ha egy vállalat belső kommunikációs,- és munka kultúrája, a működési elvei, valamint a HR és fejlesztési politikája a befogadásra, a tanulási folyamatra épül. A szemléletformálásra való hajlandóság és képesség az üzleti élet leghatékonyabb értéke lett mára. Interjú Rosner Imrével, a Szerencsejáték Zrt. karitatív osztályának vezetőjével.

Mikor indult Szerencsejáték Zrt-nél a fogyatékossággal élők munkaerőpiaci integrációja, ebben jelenleg hány főt foglalkoztat a társaság és milyen pozícióban?

A karitatív sorsjegy értékesítő hálózat 18 éves múltra tekint vissza. Szerencsejáték Rt. zászlóshajó szerepet vállalt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása területén, amelynek első lépéseként 2003-ban a vállalat létrehozta Karitatív Hálózatát. A nyílt piaci foglalkoztatás 180 fős sorsjegy értékesítői keretében jelenleg 160 sorsjegy árus dolgozik. A létszámot folyamatosan bővítjük a 180 fős állomány eléréséig.  Jelenleg mozgáskorlátozott és siket illetve nagyothalló munkatársat foglalkoztatunk az ország közel 70 városában működő hálózatban.

Mi a társadalom/érintettek visszajelzése ezzel kapcsolatban?

A foglalkoztatás sikerének egyik legfontosabb mutatója a dolgozók munkahely megtartó képességének alakulása. A Szerencsejáték Zrt.-nél nagyon ritka a munkaviszony megszüntetése dolgozói kezdeményezés alapján.  A társadalmi befogadást jól minősíti, hogy munkatársaink üzleti eredményessége évről-évre javul. Vásárlóink, illetve a játékosok a Karitatív Hálózat értékesítő helyein már több mint egy évtizede törzsvásárlók.

Eddig 5 alkalommal nyertük el a Fogyatékosság-Barát Munkahely címet, valamint ennek átfogóbb Champion 2010-2019 címét is.  Itt egy szakmai testület díjazza azokat a szervezeteket, vállalatokat, akik 2 éves megváltozott munkaképességű munkavállalóik foglalkoztatását támogató programjaikat megvalósították. Fontos szakmai elismerés Társaságunknak, hogy munkatársaim rendszeres előadói a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának tapasztalatairól szóló szakmai rendezvényeknek.

Miért tartja a Társaság kiemelten fontosnak az ügyet?

A Szerencsejáték Zrt. a karitatív hálózat kialakításával a fogyatékossággal élő személyek mellett olyan embereknek kívánt munkalehetőséget biztosítani, akik egészségügyi problémáik miatt évek óta nem találtak munkát, és emiatt korábbi sikeres életükben kedvezőtlen változás állt be. 2014-ben a mozgáskorlátozott és az egészségkárosodott személyek mellett hallássérültek foglalkoztatását is megkezdtük, miután a felvételi eljárásunkat a SINOSZ szakmai együttműködésével akadálymentessé tettük. Jelenleg 3 nagyothalló és 10 siket munkatársat foglalkoztatunk a hálózatban.

Emellett a hálózat létrehozását a Szerencsejáték Zrt. olyan társadalmi célú küldetésnek tekinti, ami példát mutathat más vállalatok számára a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyíltpiaci foglalkoztatási kereteinek szakszerű kialakításában és sikeres munkahely megtartó programok elindításában, fenntartásában, összhangban az Európai Unió és az EL (European Lotteries) foglalkoztatáspolitikai céljaival.

A foglalkoztatási program lehetőséget adott arra is, hogy a Társaságunk a fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadását is támogassa, szemléletformáló programok elindításával. Ilyen program „A játék összeköt!”  elnevezésű játszótér építési programunk, és a résztvevők körében a fogyatékossággal élőkkel szembeni attitűd pozitív változást elérő „Adj egy ötöst!” iskolai verseny.

Hogyan látja a Szerencsejáték Zrt. jövőjét ezzel kapcsolatban, milyen irányban fejlesztene?

Továbbra is kezdeményezői leszünk a fogyatékossággal élő emberek társadalmi és munkahelyi befogadását támogató szemléletformáló programoknak. Célunk, hogy minél többen megértsék, milyen előnyöket jelent a befogadó társadalmi és munkahelyi környezet fogyatékosággal élő személyeknek és a befogadóknak.  Ez segíthet mindenkinek abban, hogy saját környezetében maga is aktív kezdeményezője és részese legyen a befogadást támogató programoknak.

Az infokommunikációs szempontból akadálymentes értékesítési pont kialakítása lehetővé teszi, hogy középtávon már tervezhessünk vak és gyengénlátó személyek foglalkoztatásával kereskedelmi tevékenységünkben.  E törekvésünkben iparági partnerünk és támogatónk az ONCE spanyol szerencsejáték szervező vállalat, ahol közel 8000 vak és gyengénlátó személy értékesít többek között sorsjegyeket. Fontos feladat, hogy a már 18 éve működő országos értékesítési hálózat brand-et kapjon. Folytatni kívánjuk a sorjegyek értékesítéséből támogatott, „A játék összeköt!”  elnevezésű játszótér építési programunkat, ahol a játszóterek nagy száma miatt (2022-ben már több mint 20 lesz) bővíteni kell a felhasználást támogató információ áramlást és a lehetőség nyílhat a játékfejlesztés támogatására is.

Az „Adj egy ötöst!” iskolai verseny első három évének rendkívüli eredményeire figyelemmel újra kell gondolni a pályázaton alapuló program kereteit, figyelve spanyol partnerünk, az ONCE e téren szerzett tapasztalataira is.  Foglakoztatási gyakorlatunk sikereit a hazai foglalkoztatást támogató fórumokon, szervezetekben továbbra is meg kívánjuk osztani.

Továbbra is széles körű szakmai hálózatra kívánunk támaszkodni programjaink megvalósítása során, beleértve ebbe a körbe a felsőoktatást, a fogyatékosságügyi civil és szakmai szervezeteket egyaránt.

Lát-e előrelépést a nyíltpiaci foglalkoztatásban, milyen hatása van annak, ha egy ilyen nagy állami cég ezt zászlójára tűzi?

A karitatív célú sorsjegy értékesítő hálózatot a Szerencsejáték Zrt. 18 évvel ezelőtt többek között az EU törekvéseinek a támogatójaként alakította ki. Ennek legfontosabb célja az volt, hogy a következő évtizedekben a megváltozott munkaképességű és a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási rátája elérje az úgynevezett „tipikus fejlődésű személyek” foglalkoztatási szintjét a nyílt munkaerő piacon. Az eredmények azt mutatják a hazai nyíltpiaci foglalkoztatási szint közel 30% ponttal javult az elmúlt két évtized alatt és már közel az 50%-ot is eléri. Ebben nagy szerepet játszott a jó vállalati gyakorlatok átadása és a szemléletformáló programok, kampányok megvalósítása.

A Szerencsejáték Zrt, mint a hazai nyíltpiaci foglalkoztatás egyik zászlóshajója (a foglalkoztatottak közel 10% megváltozott munkaképességű személy) külső kommunikációjában már 18 éve hangoztatja: a megváltozott munkaképességű és a fogyatékossággal élő személyek munkahelyi integrációja, befogadása minden érintett számára üzleti és humánpolitikai előnyökkel jár. Nehéz számszerűsíteni ennek hatását, de a közvélemény kutatásainkból, és „A játék összeköt!”  elnevezésű játszótér építési programunkat támogató értékesítési sikereinkből tudjuk, hogy játékosaink ismerik, elfogadják és támogatják befogadó programjainkat.